Työikäiset ja seniorit

Musiikkiterapia Merirumpu tarjoaa työikäisille ja ikääntyville kuntoutujille monipuolisia ja luovia menetelmiä, kun  sairaus tai vamma tuovat arkipäivään haasteita. Kelan vaativa lääkinnällinen kuntoutus on suunnattu alle 65-vuotiaille henkilöille.

Kivunhallinta
– rentoutuminen, kivunhallintakeinojen löytäminen

Aivoinfarktin jälkeinen kuntoutus
– laulaminen, muistitoiminnot, hahmottaminen, motoriset harjoitteet

Äänentuoton ongelmat
Ryhmissä lauletaan, keskustellaan ja tehdään äänentuottoharjoituksia. Soveltuu esimerkiksi Parkinsonin tautiin sairastuneille.

Muistisairaat
Muistiryhmät on tarkoitettu sairastuneille ja heidän läheisilleen. Ryhmät kokoontuvat palvelutaloissa 6-8 kertaa musiikkimuistojen ja elämäntarinoiden merkeissä.

Menetelmät:
– äänentuottoharjoitukset
– laulaminen
– rentoutuminen
– hengitysharjoitukset
– musiikkimaalaus
– improvisaatio
– kuuntelu
– keskustelu
– tanssi

Musiikkiterapian sisällöstä ja menetelmistä sovitaan aina asiakkaan kanssa
yksilöllisesti asetetut tavoitteet huomioiden.