Lapset ja varhaisnuoret

Lasten ja varhaisnuorten musiikkiterapiat toteutuvat Kelan ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kustantamana.

Terapiassa voidaan harjoittaa monia arkielämän tärkeitä taitoja.
Näitä ovat:    
– keskittymiskyky
– puheen  ymmärtäminen ja tuottaminen
– muiden kommunikointikeinojen harjoittelu
– vuorovaikutustaidot
– yhteistyötaidot
– tunteiden säätelytaidot
– rauhoittuminen

 

 

 

Musiikkiterapiassa voidaan käyttää monenlaisia menetelmiä, kuten:
– laulaminen, laulupiirtäminen
– soittaminen
– leikkiminen
– tanssi
– omien sävellysten ja tarinoiden luominen
– maalaaminen ja piirtäminen

Myös pianonsoiton erityisopetusta kuvionuottimenetelmällä.
Kysy vapaita aikoja!